Trauma en Posttraumatische Stressstoornis

Margriet van Genuchten | praktijk voor psychotherapie

Soms maken we dingen mee die ons gevoel van veiligheid, orde, voorspelbaarheid en rechtvaardigheid zo aantasten dat we er volkomen door overweldigd raken. We zijn niet meer in staat de ervaring te integreren en door te gaan zoals voorheen: we zijn niet meer in staat de werkelijkheid te dragen. Dit soort vernietigende ervaringen zijn we trauma´s gaan noemen die instinctieve overlevingsmechanismen oproepen, bestaande uit intense lichaamssensaties.Een trauma kan het resultaat zijn van ingrijpende heftige fysieke ervaringen of van psychische, emotionele beschadigingen in je kindertijd. Zo’n ervaring kan eenmalig zijn, maar ook een aaneenschakeling van ervaringen gedurende een langere periode. Soms zijn we er pas van bewust dat we een trauma beleefd hebben wanneer er weken, maanden of zelfs jaren voorbij zijn gegaan.

Tijdens een traumatische gebeurtenis worden alle alarmsystemen van het lichaam ingeschakeld, maar vervolgens nooit meer echt uitgezet. Trauma is iets van het verleden, maar je lichaam blijft reageren alsof je nu nog steeds in gevaar verkeert. Onaangename herinneringen blijven zich dan op de meest onverwachte momenten opdringen, onder meer in de vorm van:

  • herbelevingen
  • flashbacks
  • nachtmerriesEen Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) is een psychische verwonding die ontstaat als gevolg van ernstige stress-gevende situaties, waarbij sprake is van levensbedreiging, ernstig lichamelijk letsel of een bedreiging van de fysieke integriteit. Het uit zich in:

  • gevoelens van angst
  • het continue herbeleven
  • het vermijden van prikkels
  • een verhoogde alertheid

Traumabehandeling

Margriet van Genuchten | praktijk voor psychotherapie

Niemand kan een traumatische ervaring ongedaan maken, maar wat wél kan worden aangepakt zijn de sporen van het trauma in het lichaam en de geest. De grootste uitdaging om te herstellen van een trauma is om weer baas te worden over jezelf. Om deze controle terug te krijgen moet je teruggaan naar de oorsprong van het trauma.

Het doel van de behandeling van een trauma of een posttraumatische stressstoornis is de herinnering zodanig te verminderen dat de gebeurtenis je leven niet meer beheerst en je daardoor als een vrijer mens kan ervaren.

Mijn traumabehandeling bestaat uit het toepassen van één of meerdere behandelvormen zoals gesprekstherapie, lichaamsgerichte therapie, EMDR en Imaginaire Exposure therapie.

 

Lichaamsgerichte Therapie

Om te kunnen helen van traumatische ervaringen is het belangrijk een evenwicht te vinden tussen het creëren van veiligheid en het aangaan van risico’s. Met lichaamsgerichte therapie nodig ik je uit het risico te nemen om onbekend gebied te verkennen en nieuwe ervaringen op te doen, waardoor de grenzen van wat prettig, gemakkelijk of vertrouwd voelt, geleidelijk worden opgerekt. Dit alles binnen een veilige spanningsboog zodat je nieuwe ervaringen kunt integreren. Het zetten van blijvende stappen op weg naar genezing vergt niet alleen veiligheid, maar vooral ook moed.

Jouw lichaam heeft een geheugen waarin het ervaringen zoals angsten, trauma’s, emotionele en fysieke gebeurtenissen opslaat. ‘Weten’ is iets wat je doet met je hele lijf. Het lichaam is één groot verstand. Denken, willen en voelen doe je met je hele wezen.

Met lichaamsgerichte therapie leer ik je om contact te maken met je lichaam.  De verbinding tussen lichaam en geest is noodzakelijk om heel te worden en om jezelf als heel te kunnen ervaren. In een traumavrij mens werken instinct, emoties en intellect samen om in elke situatie zoveel mogelijk keuzemogelijkheden te creëren. Om dit te realiseren richt lichaamsgerichte therapie zich vooral op aandacht voor het hier en nu.

 

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

EMDR is een behandelvorm voor traumaverwerking die helpt om niet verwerkte traumatische ervaringen alsnog te verwerken door blokkades in het verwerkingssysteem in de hersenen in beweging te brengen. Hierdoor verliest de herinnering zijn emotionele lading waardoor er geleidelijk aan iets verandert in de beleving van de gebeurtenis.

De traumatische ervaring wordt geïntegreerd tot een samenhangende gebeurtenis uit het verleden en houdt op een eigen leven te leiden.

EMDR is een vorm van therapie waarbij je afgeleid wordt als je aan het trauma denkt. Het maakt gebruik van het principe dat je géén twee dingen tegelijkertijd kan doen. Ik leid jou bewust af door geluid en/of beweging, waardoor de schijnbaar oorzakelijke connectie die er bestaat tussen herinnering en emoties verdwijnt.

 

Imaginaire Exposure therapie (blootstellingstherapie)

Exposure is een beweging naar de angst toe, terwijl je hele wezen er van weg wil bewegen. Vanwege de nare gevoelens die herinneringen aan de ingrijpende gebeurtenis oproepen, probeer je te vermijden om aan die gebeurtenis terug te denken. De herinneringen dringen zich toch ongewild op en pogingen om de herinneringen te onderdrukken werken vaak maar tijdelijk. Door traumatische ervaringen te vermijden worden onderliggende emoties en herinneringen juist sterker. Vermijding leidt er uiteindelijk toe dat de angst en paniek waarvoor je vlucht in stand wordt gehouden en zelfs sterker wordt.

Imaginaire Exposure therapie is een behandelvorm waarin je wordt blootgesteld aan allerlei details van de traumatische herinnering. Je herhaalt de meest moeilijke momenten en in de loop van de behandeling neemt de intensiteit van de angst af en daarmee ook de vermijding. Als je gedrag verandert, heeft dat een gunstig effect op angstgevoelens en de lichamelijke verschijnselen die bij angst horen. Het trauma wordt steeds meer iets uit het verleden, dat jou in het heden niet meer schaadt. Hierdoor ervaar je dat je er over kunt vertellen zonder dat er iets rampzaligs gebeurt.

EMDR Therapie, Imaginaire Exposure en Lichaamsgerichte Therapie pas ik toe als onderdeel van een therapeutische behandeling.

‘De kwaliteit van iemands zichtbare leven wordt bepaald door de vitaliteit van het onzichtbare.’

– Margriet van Genuchten

Wil je graag meer informatie over de traumabehandelingen of een afspraak maken?

Neem dan contact met me op via telefoon of e-mail of vul het contactformulier in.

contact