• - Margriet van Genuchten

Individuele therapie

Margriet van Genuchten | Praktijk voor Psychotherapie

Mijn uitgangspunt is dat een mens een onlosmakelijk onderdeel is van zijn omgeving, die gezin, werk en vrienden omvat. Mensen ervaren psychische problemen wanneer het contact met hun omgeving verstoord is en ze niet in staat zijn om dat te herstellen. Ik bied een therapie aan volgens de Gestalt- en Contextuele benadering, waarbij ik je ondersteun om deze verstoring te herstellen.

Therapie is een stap naar binnen; een zoektocht naar jezelf in relatie tot de wereld om je heen, waardoor we ons completer gaan ervaren. Gestalt betekent geheel. In een samenleving van tegenpolen is het soms lastig jezelf te ervaren als een geheel. Veelal staat je denken op de voorgrond en is je lichaam een onbetrouwbare bron van informatie geworden. Het durven toelaten van wat je ervaart, je schaduwkant, je pijn en onvervulde verlangens vraagt grote moed.

Samen gaan we op zoek naar het antwoord op jouw specifieke vraag. Daarvoor ben je bereid om in de therapie te experimenteren met nieuwe vormen van contact maken in een veilige context. Daar onderzoeken we de wisselwerking tussen jou en de voor jou belangrijke anderen. Het ontwikkelen van een ruimer gewaarzijn opent de mogelijkheid om andere keuzes te gaan maken.

Wij kunnen niet aan onze geschiedenis ontsnappen, zelfs wanneer we ons voornemen dat te doen. Wij dragen de geschiedenis in ons, zelfs wanneer die voor ons verborgen blijft of wanneer we denken dat ze voor anderen verborgen blijft.

– Hemmerechts

- Margriet van Genuchten
- Margriet van Genuchten
- Margriet van Genuchten
rbcz - Margriet van Genuchten
- Margriet van Genuchten
- Margriet van Genuchten
- Margriet van Genuchten