• - Margriet van Genuchten

Therapie is op reis gaan

en niet wetende waar je terecht zult komen

Op basis van mijn interesse, ontwikkeling en ervaring ben ik in staat een breed scala aan methodieken, oefeningen en nieuwe ervaringen aan te reiken. Deze kunnen leiden tot het ontwikkelen van nieuwe inzichten en het verruimen van je kennis en vaardigheden om vragen te beantwoorden op de volgende aandachtsgebieden:

• relatieproblemen en familievragen;
• rouw- en verlieservaringen;
• stressgerelateerde klachten;
• depressieve gevoelens;
• angstgevoelens en traumatische ervaringen;
• levens- en zingevingvragen;
• ontwikkelen van eigen redzaamheid.

In mijn praktijk gelden de ethische codes van de Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie (NVAGT), de Vereniging voor Contextueel Werkers (VCW) en de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP).

Om mijn professie actueel te houden maak ik deel uit van intervisie- en supervisiegroepen. Samen met mijn collega’s komen we regelmatig bij elkaar om ervaringen te delen en feedback te geven.

Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden,
maar het moet voorwaarts worden geleefd.

– Søren Kierkegaard

- Margriet van Genuchten
- Margriet van Genuchten
- Margriet van Genuchten
rbcz - Margriet van Genuchten
- Margriet van Genuchten
- Margriet van Genuchten
- Margriet van Genuchten