• Margriet van Genuchten

Over mij | mag ik me even voorstellen?

Mijn naam is Margriet van Genuchten (1957)

Mijn gehele werkzame leven ben ik actief geweest binnen de gezondheidszorg. Mijn ervaringsboog is opgebouwd door te werken als algemeen- en psychiatrisch verpleegkundige, docent verpleegkunde en yoga- en meditatiedocent. Sinds 2007 werk ik als zelfstandig Gestalt-psychotherapeut in mijn eigen praktijk.

De rode draad in mijn persoonlijke en professionele ontwikkeling is de zoektocht naar de “hele” mens. Die bestaat voor mij uit het fysieke, emotionele, mentale en spirituele. Door de opleidingen voor Gestalt- en Contextuele therapeut is daar het inzicht van de relationele dimensie aan toegevoegd. Ik geef mijn inzichten, kennis en ervaring graag aan je door, om ervoor te zorgen dat je weer tevreden bent met jezelf, je relatie en je leven.

Persoonlijke ontwikkeling

Opleidingen

 • Gestalttherapie
 • Contextueletherapie
 • ECP traject (European Certificate of Psychotherapy)
 • Specialisatie Existentiële psychotherapie
 • Traumabehandeling
  – Lichaamsgerichte therapie / Somatic Experiencing Practisioner / NeuroAffective Relational Model Practisioner
  – EMDR Therapeut
  – Imaginaire Exposure Therapeut
  – Traumaseksuoloog

Jaarlijks volg ik voor mijn persoonlijke ontwikkeling en accreditaties uiteenlopende bijscholingen, congressen, studiedagen, workshops en intervisie- en supervisiebijeenkomsten.

Visie

De ontmoeting met de ander vormt voor mij het hart van de therapie

Therapie is een zoektocht naar verbinding: verbinding met jezelf, de mensen met wie je leeft en de wereld om je heen.

De verbinding tussen denken en voelen hangen nauw samen, gaan ingewikkelde verbanden aan en zijn soms nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Ze staan echter hoe dan ook niet los van elkaar en ook niet lijnrecht tegenover elkaar.

Door grotere aandacht en oplettendheid kunnen we leren preciezer te voelen hoe het met ons gesteld is. Hierdoor kan er veel duidelijk worden: lichamelijke gewaarwordingen, emoties en stemmingen, de details van herinneringen, de teneur van onze dagdromen, angsten en fantasieën. Hoe beter we in dit soort aandacht worden, des te beter en betrouwbaarder we verslaggevers van onze huidige gemoedsgesteldheid zijn. En dat is natuurlijk een belangrijk bestanddeel van zelfkennis.

Voor mij is het kijken naar de mens in zijn omgeving – waaronder relatie, gezin en werk – een belangrijk uitgangspunt van werken. De zorg en aandacht voor de ander staan hierin centraal. In de zoektocht naar onszelf is de ontmoeting met de ander essentieel om onszelf te kunnen zien.
Belangrijke hulpbronnen voor mij zijn hierin kunst, poëzie, filosofie, films, wandelen, stilte en momenten van verwondering waardoor bestaande kaders ruimte maken voor iets nieuws.

Alle werkelijk leven is ontmoeting

– Martin Buber

- Margriet van Genuchten
- Margriet van Genuchten
- Margriet van Genuchten
rbcz - Margriet van Genuchten
- Margriet van Genuchten
- Margriet van Genuchten
- Margriet van Genuchten