Margriet van Genuchten | Praktijk voor Psychotherapie

De ontmoeting met de ander vormt voor mij het hart van de therapie

Mijn naam is Margriet van Genuchten en ik ben opgeleid als Gestalt- en Contextueel therapeut. Dit is de basis van waaruit ik werk. Beide therapievormen vullen elkaar aan en zorgen voor meer verdieping.

Gestalttherapie is een therapie met de focus op de manier waarop jij in relatie staat met jezelf en met je omgeving. Uitgangspunt is hoe jij de wisselwerking ervaart met je familie, collega’s en vrienden. Een belangrijke drijfveer van mijn contextuele benadering is jouw verbondenheid met het verleden, heden en toekomst. Daarin staan de invloeden en belangen van voorgaande, huidige en toekomstige generaties, loyaliteiten en jouw balans tussen geven en ontvangen centraal.

Klachten ontstaan daar waar het contact met je omgeving verstoord is en je niet meer in staat bent dat verstoorde evenwicht te herstellen. Je bent je daar meestal niet (meer) van bewust. Dat gebeurt eigenlijk ‘pas’ op het moment dat het contact in die wisselwerking niet meer prettig verloopt. Door stil te staan en aandacht te geven aan wat er hier en nu is, wordt je gewaarzijn vergroot. Dit leidt tot een ruimer bewustzijn en geeft je de mogelijkheid om je relatie met jezelf en anderen te herstellen.

Therapie is een boeiend proces, dat zowel pijnlijk en confronterend is, als humoristisch en bevrijdend.

Ieder draagt iets kostbaars in zich, dat in geen ander te vinden is.
Dat te vinden is zijn weg.

– Martin Buber

- Margriet van Genuchten
- Margriet van Genuchten
- Margriet van Genuchten
rbcz - Margriet van Genuchten
- Margriet van Genuchten
- Margriet van Genuchten
- Margriet van Genuchten